از شهر تا بامش را از شار بخواهید...بانک اطلاعاتی و آرشیوی کامل از پژوهش های شهرسازی , معماری
Shaaar Shaaar Archive

اطلاعیه فروشگاه

لطفا (کلید واژه) موضوع خود را در قسمت Search جست و جو کنید تا در کوتاه ترین زمان به منابع مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

درباره ما


مدیریت وب سایت: سجاد شریفی نژاد

تمامی تلاش گروه شار تهیه بانک اطلاعاتی و آرشیوی کامل از پژوهش های شهرسازی، معماری با هزینه ی بسیار اندک است ، که با هر بار خرید شما سهمی از آن برای خرج تحصیل کودکانی که در مناطق محروم شهر ، به دلیل اندک تملک مالی از حق آموختن علم محرومند اهدا خواهد شد ، لبخند شما آرزوی ماست.

filesell filesell

پشتیبانی